Hobbyrum/Snickeri

Föreningen har ett hobbyrum som kan nyttjas av de boende.
Här finns arbetsbänkar, skruvstäd mm.
Verktyg får varje boende själv ta med då föreningen inte tillhandahåller dessa.

Boka Hobbyrum/Snickeri

Klicka på länken för att komma till sidan för att boka lokal.
Välj, Logga in och boka sedan lokal.

Regler för hobbyrummet.

1. Bokning sker högst 4 dagar i taget, vilka avtalas i samband med bokningen. Nyckeln utlämnas efter kl 18 dagen före första bokade dag och återlämnas sista dagen senast kl 18. Vid behov kan andra tider överenskommas.

2. Nyckeln får ej lämnas vidare i andra hand utan ny bokning ska i så fall göras via Styrelsen.

3. Städning. Efter avslutat arbete ska rummet städas och vara i ursprungligt skick.

4. Målning. Observera att vid målning och särskilt spraymålning måste omgivningen skyddas mot färgstänk med t ex tidningspapper eller kartong och vid maskinslipning måste dammuppsamlare användas.

5. Märkning. Föremål, färgburkar mm som kvarlämnas för fortsatt arbete måste märkas med lägenhetsnummer (maskeringstejp).

6. Kvarlämnat. Efter avslutat projekt ska allt tas hem och hobbyrummet får ej användas till egen förvaring. Material som är användbart kan dock kvarlämnas och användas fritt .

7. Allt arbete som sker i hobbyrummet sker på egen risk.
Föreningen tar inget ansvar för eventuella personskador som kan uppstå vid nyttjande av lokalen.

8. Hobbyrummet får endast nyttjas mellan tiderna 09.00-19.30