Riksbyggen Bostadsrättförening Helsingborgshus nr 7 är en äkta bostadsförening med 167 lägenheter och 21 lokaler i  fastigheter från 1958. Föreningen äger fastigheten Havsörnen 1, 2 och 3 med 6 byggnader uppförda 1958–59 med adresser Högastensgatan 1–13, Rååvägen 113–119 samt Holger Danskes gata 2–16.
 

Föreningen har fina öppna ytor att njuta av sommar som vinter och även nära till Råå strand samt småbåtshamn. Det finns en lekplats, utemöbler och grillar för de boende att nyttja i området.

Föreningen tillhandahåller Boule- och Kubbspel för de som önskar att nyttja detta på vår Bouleplan.

Vi har även tillgång till trädgårdsredskap som de boende kan nyttja utan kostnad.


Bra att veta!
Lägenhetsnummer.
Framgår av bostadsrättsavtal och finns angivet uppe till vänster utanför din lägenhetsdörr. Använd detta nr bl.a. vid kontakt med styrelsen.

Förrådsutrymmen.

Är placerade i källaren och det finns ett till varje lägenhet. Förråden är numrerade och har samma nr som lägenhetsnummret. Det finns även ett matförråd till varje lägenhet. Brandskyddsmyndigheten vill att
även om man inte använder förråden ska de vara låsta.


Tv och Internet.
Föreningen har idag  fiber och ett gruppavtal hos Telia. 
Mer information från Telia hittar du på fliken
INFORMATION / Telia.

Elektroniskt säkerhetslås och porttelefon.
Som bostadsrättsinnehavare använder du tilldelad tagg till porten, miljöhus och källare. För besökare finns porttelefonanläggning.
Porttelefonen kan kopplas direkt till bostadsrättsinnehavarens önskade telefonnr. För att öppna porten vid samtal trycker man på knapp 5. För att inte släppa in trycker man på 0 (noll).

Taggar.
Till varje lägenhet hör minst 4 st. elektroniska taggar. Ytterligare beställning av taggar kan göras hos HSB mot kostnad på 250kr.

Bopärm
Varje lägenhet har en bopärm. I denna pärm kan man finna bl.a. information om vilka stadgar och regler som gäller, samt vilka parter som ansvarar för vad. Denna bopärm skall följa med lägenheten vid försäljning. Vid förlorad bopärm debiteras 500kr. 

Cykelgarage
Föreningen har även ett cykelgarage för de som önskar ett lite säkrare alternativ

Förvaltare