Lekmannarevisor: Paul Svedunger                                                    
Auktoriserad revisor: Faktor AB
Valberedning: Henning Jenssen, Paul Svedunger               
                                


RIKSBYGGEN BRF                                                                                                                             2023-07-10
HELSINGBORGSHUS 7                                www.helsingborgshusnr7.se    hbghus7@gmail.com

STYRELSEN 
Ordförande      Nella Mijatovic
V.Ordförande   Marie Hansson Levin                 
Sekreterare      Kristina Jönsson    
Ledamot           Susanne Hindemith
Ledamot           Anders Johansson
Ledamot           Pär Bjertner                     
Ledamot           Carina Persson, Riksbyggen        Suppleant Erica Takavirta, Riksbyggen

KONTAKTER
Ekonom./Adm. förvaltare                                0451-385666                    Erica Takavirta – RB
Teknisk Förvaltare                                              042-19 95 14                     Viktor Spinola - HSB

FELANMÄLAN och KUNDSERVICE
Felanmälan dygnet runt                                   042-19 95 90                    https://www.hsbnvs.se/felanmälan
Ekonomi Kundservice Riksbyggen               0771-860 860                  Överlåtelser, avgifter, avier mm.
Skadedjur                                                               0771-40 11 00                  Ange försäkringsbolag Folksam
Felanmälan Taggsystem, porttelefon         042-19 95 90                    https://hsbnvs.se/felanmälan/
Felanmälan bredband/Tv/telefoni               90 200                                Telia 
Uthyrning/uppsägning av garage,
förråd, lokaler och p-platser                           0771-860860                    www.riksbyggen.se

Beställning av tagg                                                                                            hbghus7@gmail.com
Beställning av nycklar                                       042-19 95 90                     https://hsbnvs.se/felanmälan/ 
Felanmälan akut-
t.ex. vattenläcka, stopp i avlopp eller strömlöshet.                            042-199590
  
FÖRENINGENS FASTIGHETER FÖRVALTAS AV
Ekonomisk och administrativ förvaltning - RIKSBYGGEN
Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel - HSB NV SKÅNE