Lekmannarevisor: Robert Hellqvist                                                        
Auktoriserad revisor: KPMG
Valberedning: