2017 > 11


Antagen budget för verksamhetsåret 2018

Efter styrelsens genomgång av budget för verksamhetsåret
2018 så har följande beslut fattats:

Årsavgifterna lämnas oförändrade.

Hyran för MC-Garage höjs 2018-01-01 till
252 kr/månad.

Övriga avgifter lämnas oförändrade (p-platser, varmgarage,
kallgarage, cykelgarage, lokaler, förråd och säkerhetsförråd).

Med vänlig hälsning
Riksbyggen

Stefan Wall
Tfn: 042-186603
stefan.wall@riksbyggen.se

På uppdrag av RB BRF Helsingborgshus Nr 7:s styrelse

Läs hela inlägget »


En spricka har upptäckts i fasaden på gaveln Högastensgatan 3. En första gavelbesiktning har gjorts och det kommer även att utföras en djupare sådan för att se hur det ser ut bakom fasaden. Gaveln kommer såklart lagas och vi hoppas att det inte är lika illa som det var på gaveln vid Högastensgatan 13.
 
Det har tyvärr inte blivit någon nämnvärd förbättring av sopsorteringen i miljöhuset sedan vår senaste info från styrelsen. Sopor, främst papper och kartonger, slängs fortfarande i fel avfallsbehållare och därför kommer vissa kärl flyttas så att bl.a. pappers- och kartongkärl inte står intill varandra. Omflyttningen beräknas vara klar senast vecka 45.

 Utdelningen av routrar och TV-boxar pågår för fullt, ungefär hälften av de boende har hämtat utrustningen som ingår i vårt gruppavtal. Det är viktigt att kvittera ut utrustningen då den tillhör lägenheten oavsett om man har för avsikt att installera den eller inte.

 

 Telia Fiber
 

Fibern släpps på 2017-11-15 och då är det möjligt att själv installera och nyttja Telias fiber om man så vill. Efter 2017-11-15 kommer Telias tekniker att kontakta Er som begärt installationshjälp för att boka in en tid för att installera utrustningen.

 Glöm ej att lämna in Telias lila lapp med personuppgifter mm. Lappen lägger Ni i styrelsens brevlåda på Rååvägen 113 (gavel, källare). Vi sänder den sedan vidare till Telia.

Nella, Anette, P-A, Inge, Johannes, Peter F, Peter O och Joakim

Läs hela inlägget »