Info från styrelsen


En spricka har upptäckts i fasaden på gaveln Högastensgatan 3. En första gavelbesiktning har gjorts och det kommer även att utföras en djupare sådan för att se hur det ser ut bakom fasaden. Gaveln kommer såklart lagas och vi hoppas att det inte är lika illa som det var på gaveln vid Högastensgatan 13.
 
Det har tyvärr inte blivit någon nämnvärd förbättring av sopsorteringen i miljöhuset sedan vår senaste info från styrelsen. Sopor, främst papper och kartonger, slängs fortfarande i fel avfallsbehållare och därför kommer vissa kärl flyttas så att bl.a. pappers- och kartongkärl inte står intill varandra. Omflyttningen beräknas vara klar senast vecka 45.

 Utdelningen av routrar och TV-boxar pågår för fullt, ungefär hälften av de boende har hämtat utrustningen som ingår i vårt gruppavtal. Det är viktigt att kvittera ut utrustningen då den tillhör lägenheten oavsett om man har för avsikt att installera den eller inte.

 

 Telia Fiber
 

Fibern släpps på 2017-11-15 och då är det möjligt att själv installera och nyttja Telias fiber om man så vill. Efter 2017-11-15 kommer Telias tekniker att kontakta Er som begärt installationshjälp för att boka in en tid för att installera utrustningen.

 Glöm ej att lämna in Telias lila lapp med personuppgifter mm. Lappen lägger Ni i styrelsens brevlåda på Rååvägen 113 (gavel, källare). Vi sänder den sedan vidare till Telia.

Nella, Anette, P-A, Inge, Johannes, Peter F, Peter O och Joakim

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter